تیمور لنگ وحافظ
شیراز

در سال 794 ه. ق
تیمور لنگ پس از تصرف شهر
شیراز و برانداختن سلسله آل مظفر علمای شیراز را برای مناظره، جمع
کرد و کسی را نزد حافظ فرستاد و به حضور خود طلبید. چون ملاقات حاصل شد به حافظ گفت:
من اکثر ربع مسکون را با این شمشیر و هزاران جای و والایت را ویران کردم تا
سمرقند و بخارا را که وطن مالوف و تختگاه من است آباد سازم، تو مردک به
یک خال هندی ترک شیرازی آن را فروختی ؟ در این بیت که گفته ای:

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

 

خواجه حافظ که در برابر آن جلاد بزرگ قرار گرفته بود با
لبخند گفت: ای سلطان عالم , از آن بخشندگی است که بدین روز افتاده ام.
تیمور از این لطیفه خوشش آمد
و نه تنها او را مجازات نکرد بلکه او را نوازش ‍ نمود

/ 1 نظر / 102 بازدید
محمود

خانم دریا باری عزیز موفق باشید