سرفرانسوی وتن انگلیسی

هانری هشتم پادشاه
انگلیس با فرانسیس اول پادشاه
فرانسه معاصر بود و هر دو مستبد و سریع الغضب
بودند
.
روزی هانری تصمیم گرفت یکی از وزرای خود را
بنام سرتومس موزبرای
رساندن پیامی نزد فرانسیس
بفرستد، سفیر چون از تندی مزاج فرانسیس واقف بود به هانری گفت: اگر این
پیام را به او بگویم دیگر مالک سر خود نخواهم بود. هانری گفت : هیچ وحشت نکن به
شرف بریتانیا قسم اگر سر تو را برید دستور می دهم تمامی فرانسویانی که در بریتانیا
هستند ببرند. سفیر با خضوع گفت: از چاکر نوازی شما ممنونم لیک گمان نکنم که در
تمام سرهای فرانسوی، سری که موافق با گردن من باشد یافت شود. هانری از این جوال
خنده اش گرفت و او را از سفارت معاف داشت

/ 0 نظر / 16 بازدید