پیدایش سوسیس در تمدن سومر و عراق  کنونی.فستیوال لوپرکالیا با ساختن سوسیس در زمان نرون شهره بود.بعدن کاتولیسیسم ،فستیوال لوپرکالیا را ممنوع ساخت و خوردن سوسیس را حرام و گناهی نابخشودنی

/ 0 نظر / 16 بازدید