( Daniel Everett)زبان شناس آمریکایی بعد از در مجموع 7 سال زندگی در جنگل های آمازون برزیل و مطالعه در زبان قبیله سرخ پوستان " پی را ها" (Piraha)محتاطانه نتایج تحقیق خود را ارایه می دهد.تا اندکی قبل زبان شناسان بر این نظر متفق القول بودند که تمام زبانهای دنیا با وجود اختلافات خود دارای مرزهای مشترک و خدشه ناپذیری با هم هستند.اما نتایج تحقیق بر روی زبان "پی را ها" نشان می دهد که این زبان حداقل در 10 مورد این مرز بندی را رعایت نمی کند."پی را ها" کلمه برای چپ و راست ندارند، پدر و مادر هر دو به یک اسم نامیده می شوند.عددی بالاتر از 2 وجود ندارد. این زبان علم اعداد و شمارش را نمی شناسد، احتیاجی هم ندارد، یک- دو، و دیگر هیچ.زبان "پی را ها" دارای فقط 3 صوت اصلی و 8 صوت فرعی می باشد. این اصوات هم غالبا صداهایی سوت مانند می باشند. بطور مثال یکی از این اصوات با قراردادن لبها برای هم و لرزاندن آنها ایجاد می شود.یکی از شگفتی های این زبان نداشتن جملات متصل، فرعی و حروف ربط می باشد. توانایی اتصال جملات و ساخت جملات مرکب موضوعی است که زبان شناسان معتقدند مغز انسان توانایی ساخت آن را بطور اتوماتیک داشته و برای آن برنامه ریزی شده است." پی را ها" رنگ ها را نام گذاری نکرده و آنها را با تعریف می شناسند. بطور مثال قرمز "رنگ خون" تعریف می شود.افعال برای گذشته و آینده وجود ندارند. همه چیز در زبان حال ساده گفته می شود، هیچ داستانی از گذشته در این زبان وجود ندارد. زبان شناسان زبان را آیینه فرهنگ می دانند، "پی را ها" احتیاجی به گذشته و آینده ندارند، آنها در زمان حال زندگی کرده و حتی ذخیره غذایی در آنجا ناشناخته می باشد.


زبان شناسانی که سعی در آموزش اعداد و ساخت جملات مرکب به "پی را ها" کرده اند می گویند: باور به اینکه اندیشه سازنده زبان است بشدت مورد تردید قرار گرفته، بیشتر به نظر می رسد که این زبان است که اندیشیدن را رقم می زند، اما حرف آخر در این زمینه هنوز گفته نشده است...."پی را ها" زبان یک قبیله 300 نفره سرخ پوست در جنگل های آمازون برزیل می باشد.زبان شناسان تخمین می زنند که هر دو هفته یکی از 6500 زبان زنده دنیا از بین می رود.

/ 0 نظر / 501 بازدید