زبان قِبطی آخرین مرحله از زبان‌های مصری و از خانواده زبان‌های آفریقایی-آسیایی است. از سال ۲۰۰ میلادی تا سال ۱۱۰۰ میلادی در مصر زیاد تکلم می‌شده. پس از قرن ۱۷ میلادی این زبان دیگر تکلم نمی‌شود. دو گویشِ صَعیدی و بُحَیری این زبان از لحاظ تاریخی اهمیت بیشتری می‌دارند. گویش صعیدی تا قرن یازدهم میلادی گویش غالب بود و گویش بحیری از قرن یازدهم باز گویش غالب بوده‌است.در قرن اول میلادی مصری‌ها برای نوشتن این زبان از خط یونانی سود جستند اما پس از آن خط قبطی برای آن ایجاد شد که تفاوت‌هایی با الفبای یونانی داشت.شمار افرادی که امروزه به این زبان صحبت می‌کنند حدود ۳۰۰ نفر است.اکنون زبان قبطی زبان دینی اُرتدکسهای قِبطی است

/ 0 نظر / 7 بازدید