یک روز کریستف کلمب به یک
مهمانی دعوت شد . . . تعداد زیادی از افراد حاضر در مهمانی به کلمب گفتند که واقعا
کاری که انجام دادی خیلی ساده بود ( کشف قاره آمریکا )
، هر کسی که سوار بر
کشتی می شد و همه دریاها را طی می کرد ، در نهایت اون قاره را کشف می کرد . کلمب
برای اینکه به اونا جواب بده ، ازشون خواست تا یک تخم مرغ را از انتها به طور
ایستاده بر روی میز قرار دهند ،

 

خوب هر
کسی هر چه تلاش می کرد باز تخم مرغ قِل می خورد و می افتاد . در نهایت همه گفتند که
این کار شدنی نیست . بعد کلمب اومد یه خورده پوسته انتهایی تخم مرغ را شکاند و بعد
از روی همون انتها تخم مرغ را به طور ایستاده قرار داد. بعد کلمب گفت : این ساده
ترین کار در دنیا بود . هر کسی می توانست آنرا انجام دهد ، البته بعد از آنکه نشان
داده شد که چگونه انجام می شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید