تقویم چینی ها کهن ترین دفتری است که در تاریخ جهان ثبت شده است؛ که قدمت آن برای چیزی حدود 2600 سال قبل از میلاد مسیح است. هنگامی که امپراطور هوآنگ تی، منطقه البروج را به جهانیان معرفی کرد.

تقویم چینی ها هم همانند بسیاری از تقویمهای دیگر به صورت سالانه تنظیم شده است و مبنای آن صور ماه می باشد؛ به همین جهت، به دلیل گردش تاریخ، ابتدای سال نو می تواند بین از بین اواخر ژانویه تا اواسط فوریه که معادل با اواسط بهمن ماه خودمان است متغیر باشد. هر چرخه کامل این تقویم 60 سال طول می کشد که از 5 چرخه 12 ساله تشکیل شده است.

این تقویم قمری به هر سال عنوانی از یک حیوان داده است. طبق افسانه ها بودا تمامی حیوانات را قبل از مرگش فراخواند تا با آنها خداحافظی کند. اما از این میان فقط 12 نوع از آنان برای بدرقه بودا رفتند. به همین جهت هم بودا برای تشکر و قدردانی از آنها، نام آنها را به ترتیبی که نزد او حاظر شدند روی هر یک سال از دوازده سال گذاشت. چینی ها اعتقادی قوی بر آن دارند که این حیوانات سالهای خود را در نزد بودا حکمفرمایی می کنند؛ و سال تولد انسانها رابطه عمیقی با آن حیوان دارد. این حیوانات در افسانه به ترتیب عبارتند از: موش، گاو نر، ببر، خرگوش، اژدها، مار، اسب، گوسفند، میمون، خروس، سگ و گراز.


تقویم کهن چینى مبتنى بر سال‌هاى مهى است و ۱۲ ماه متناوباً ۲۹ و ۳۰ روزه دارد که جمعاً ۳۵۴ روز مى‌شود. براى حفاظت مطابقت این تقویم با سال خورشیدی، ماه‌هاى افزوده گنجانده شده‌اند. ماه‌ها شماره‌گذارى شده‌اند و گاه به آنها نام حیوانى که در تقویم چینى مربوط به سال و ساعت هستند داده مى‌شود. این تقویم تا زمان تأسیس جمهورى (در ۱۹۱۱) مورد استفاده بود. در آن زمان تقویم گریگورى معمول گشت و تقویم پیشین در سال ۱۹۳۰ رسماً ممنوع شد. با این حال این تقویم هنوز به‌طور غیررسمى در چین استفاده مى‌شود و جشن سال نو به‌عنوان یک روز تعطیل ملى باقى مانده است. این تقویم هم‌چنین در تبت، هنگ‌کنگ، سنگاپور و مالزى کاربرد دارد.
سال نو چینى در آغاز اولین ماه نو پس از ورود خورشید به برج دلو شروع مى‌شود و بنابراین طبق تقویم گریگورى میان ۲۱ ژانویه و ۱۹ فوریه قرار مى‌گیرد.

موش ۱۹۹۶ ۱۹۸۴ ۱۹۷۲ ۱۹۶۰ ۱۹۴۸ ۱۹۳۶ ۱۹۲۴

گاو ۱۹۹۷ ۱۹۸۵ ۱۹۷۳ ۱۹۶۱ ۱۹۴۹ ۱۹۳۷ ۱۹۲۵

ببر ۱۹۹۸ ۱۹۸۶ ۱۹۷۴ ۱۹۶۲ ۱۹۵۰ ۱۹۳۸ ۱۹۲۶

خرگوش ۱۹۹۹ ۱۹۸۷ ۱۹۷۵ ۱۹۶۳ ۱۹۵۱ ۱۹۳۹ ۱۹۲۷

اژدها ۲۰۰۰ ۱۹۸۸ ۱۹۷۶ ۱۹۶۴ ۱۹۵۲ ۱۹۴۰ ۱۹۲۸

مار ۲۰۰۱ ۱۹۸۹ ۱۹۷۷ ۱۹۶۵ ۱۹۵۳ ۱۹۴۱ ۱۹۲۹

اسب ۲۰۰۲ ۱۹۹۰ ۱۹۷۸ ۱۹۶۶ ۱۹۵۴ ۱۹۴۲ ۱۹۳۰

گوسفند ۲۰۰۳ ۱۹۹۱ ۱۹۷۹ ۱۹۶۷ ۱۹۵۵ ۱۹۴۳ ۱۹۳۱

میمون ۲۰۰۴ ۱۹۹۲ ۱۹۸۰ ۱۹۶۸ ۱۹۵۶ ۱۹۴۴ ۱۹۳۲

خروس ۲۰۰۵ ۱۹۹۳ ۱۹۸۱ ۱۹۶۹ ۱۹۵۷ ۱۹۴۵ ۱۹۳۳

سگ ۲۰۰۶ ۱۹۹۴ ۱۹۸۲ ۱۹۷۰ ۱۹۵۸ ۱۹۴۶ ۱۹۳۴

گراز ۲۰۰۷ ۱۹۹۵ ۱۹۸۳ ۱۹۷۱ ۱۹۵۹ ۱۹۴۷ ۱۹۳۵  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢