عمر امپراتوری مقدس رومی که نه امپراتوری بود، نه مقدس و نه رومی ششم اوت 1806 به دست ناپلئون به پایان رسید. این امپراتوری، خود به خود، از روزی که پاپ وقت در 25 دسامبر سال 800 شارلمانی را امپراتور همه «رومن کاتولیکها» خواند تا جهان مسیحیت هم سلطانی همتراز هارون الرشید خلیفه وقت عباسی داشته باشد به وجود آمده بود و چون مورخان این عنوان را بکرات بکار بردند باقی ماند. شارلمانی پادشاه فرانکها بود که به رم رفت، در برابر پاپ لئون سوم زانو زد و در عوض، آن عنوان را به دست آورد. این امپراتوری یک کنفدراسیون سست مرکب از چندین امیر نشین و کشور دارای حاکمیت ملی بود. ناپلئون پس از پیروزی نظامی بر اتریش و ایجاد کنفدراسیون امیر نشین های آلمانی زیر نظر خود ، به عمر امپراتور مقدس پایان داد.   
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٩