مصری ها به مغز اهمیت نمی دادند و در هنگام مومیایی ان را دور می انداختند .ارسطو هم به قلب اهمیت می داد و انرا محل وقوع حس های مختلف می دانست.به قول راجر بیکن :اگر می توانستم تمام کتاب های ارسطو را اتش می زدم چون مطالعه ی انها جز اتلاف وقت و توهم چیزی ندارد.دانشمندان ایرانی که مخالف ارسطو بودند چون زکریای رازی به مراتب از ارسطوگرایان چون بوعلی سینا بهتر بودند.جالینوس فرضیه ی مغز را پیش کشید و به مغز بها داد وانرا عضو ایجاد کننده ی حس های مختلف دانست.

گالن فرضیه ی مغز را مطرح کرد

ارسطو فرضیه قلب را مطرح کرد

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٩