ارسطو به خلا باور نداشت.گالیله اعلام کرد که می توان خلا را ایجاد کرد.تلمبه های ایجاد خلا ساخته شد.رابرت بویل و دستیارش رابرت هوک تلمبه های بهتری برای خلا سازی ایجاد کردند.بویل با نظریه ی ترکیب ماده و صورت که ارسطویی بود مخالفت کرد و نظریه ای شبه اتمی را پذیرفت.المانی ها نیز شیمیدانانی بنام داشتند.اشتال پزشکی المانی بود و نظریه فلوژیستون را مطرح کرد.لاوازیه نظریه فلوژیستون را رد کردو پایه ی اسید را پرنسیپ اکسیژن نامید.دالتن کواکر معروف ،نظریه ی اتمی را برکشیدو دیوی پدر الکتروشیمی ،با رد نظریه لاوازیه ،ئیدروژن را پایه اسید دانست.اسید ،Hمثبت تولید می کند.فارادی دستیار دیوی الکتروشیمی را توسعه داد.

لاگرانژ ریاضیدان درباره لاوازیه می گوید :زدن گردن اوثانیه ای بیش وقت نبرد ولی شاید ۱۰۰ سال هم نتواند همانند اورا پدید اورد.

لازم به ذکر است که سر او را در انقلاب ناکبیر و ابلهانه ی فرانسه زدند.

فلوژیستون در سده ۱۷ میلادی توسط المانهایی چون بشر و اشتال مطرح شد.در احتراق ،اقنوم اتش خارج می گردد

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٩