مادر دانش شیمی ،کیمیاگری است.این فن ریشه در چین دارد.تائویست های چینی به فناناپذیری باور داشتند و می کوشیدند با کیمیاگری به این باور دست یابند.در چین ،جسدی یافت شد که تازه به نظر می رسید گرچه هزاران سال بر او گذشته بود.جسد را با سولفور جیوه پوشانده بودند و در تابوت فضای غیر اکسیژن دار و مملو از گاز متان ایجاد کرده بودند.در قرون وسطا و رنسانس ،کیمیاگری رنگ مذهب هرمسی را گرفت و بیشتر پر راز و رمز گردید. زکریای رازی خردگرایی پرشور و شر بود ،اتمیستی بی نظیر که جنبه های تجربی کیمیاگری را توسعه داد و علم شیمی را به وجود اورد.او اسید سولفوریک را تولید کرد.کیمیاگران به ارتباط که جهان و مه جهان باور داشتند و می کوشیدند از فلزات پست ،طلا بسازند.سیارات با فلزات ارتباط دارند.خورشید با طلا ،زهره با مس ،عطارد با جیوه و ماه با نقره.رازی به حق پدر شیمی است چون شیمی با تجربه گرایی بالنده شد و رازی چنین بود.

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٩
تگ ها : پدر شیمی